یازدهمین جلسه بررسی اجرا و پیشرفت پروژه تجهیز و توسعه فروشگاه های اسنوا در تاریخ 18 آذرماه 99 برگزار شد.