جلسه مدیران گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب و هلدینگ ساختمانی با موضوع بررسی پیشرفت پروژه پتروشیمی دالاهو با حضور جناب آقای محمدرضا دیانی مدیریت محترم عامل گروه صنعتی انتخاب، جناب آقای چیت ساز معاونت مالی اقتصادی  گروه و عضو هیئت مدیره، جناب آقای دکتر کاووسی معاونت کسب و کار و جناب آقای مهندس عدالت نژاد عضو هیئت مدیره هلدینگ ساختمانی، جناب آقای مهندس بکایی مدیرعامل شرکت ساختمانی و جناب آقای مهندس فروهان مدیر پروژه احداث پتروشیمی دالاهو در تاریخ ۸ آذرماه ۹۹ در محل غدیریه برگزار شد.

جلسه پیشرفت پتروشیمی دالاهو