جلسه بررسی طراحی پروژه مجتمع ناژوان اصفهان با حضور مدیران هلدینگ ساختمان و گردشگری انتخاب در محل شرکت برگزار شد.