جلسه هیئت مدیره شرکت چوب نگار آرمان انتخاب با حضور اعضا، امروز 14 فروردین 1400 در محل هلدینگ ساختمان و گردشگری انتخاب برگزار شد.