جلسه با موضوع موارد قراردادی پروژه ساخت و نصب انبارهای اسنوا در منطقه صنعتی مورچه خورت در محل هلدینگ ساختمان و گردشگری انتخاب برگزار شد.