جلسه برنامه و بودجه شرکت در سال جدید با حضور جناب آقای مهندس عدالت نژاد رئیس هیئت مدیره، جناب آقای مهندس بکایی مدیرعامل، جناب آقای صابری و جناب اقای حاجی زاده، امروز در محل شرکت برگزار شد.