جلسه شورای معاونین در محل پروژه کوثر و ولایت با حضور جناب آقای عدالت نژاد ریاست محترم هیئت مدیره، جناب آقای مهندس بکایی مدیرعامل محترم، جناب آقای مهندس فروهان معاونت محترم اجرایی و جناب آقای مهندس نصر معاونت محترم فنی شرکت با موضوع بررسی تخصصی طرح ها و مسائل اجرایی با مشاورین پروژه جناب آقای مهندس نقیه و جناب آقای شانه ساز در جهت سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی پروژه امروز برگزار شد.