جلسه شورای معاونین با موضوع پروژه کوثر و ولایت با حضور جناب آقای عدالت نژاد ریاست محترم هیئت مدیره، جناب آقای مهندس بکایی مدیرعامل محترم و معاونین شرکت و مشاورین پروژه جهت بررسی تخصصی طرح ها و مسائل اجرایی و سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی امروز در محل شرکت برگزار شد.