امروز طی جلسه ای، روند پیشرفت ساخت پروژه ساختمانی هتل مشهد مقدس بررسی شده و پس از آن، جلسه بررسی پیشرفت پروژه ساختمانی کوثر و ولایت با حضور جناب آقای عدالت نژاد رئیس محترم هیئت مدیره و جناب اقای مهندس بکایی مدیرعامل محترم شرکت، معاونین شرکت و مشاورین پروژه در محل شرکت برگزار گردید.