جلسه پیگیری روند پیشرفت پروژه ساختمانی کوثر و ولایت، جهت بررسی و رفع موانع فنی و اجرایی، با حضور جناب آقای عدالت نژاد، رئیس محترم هیئت مدیره و جناب آقای مهندس بکایی، مدیر عامل محترم، امروز در محل شرکت برگزار شد.