جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور جناب آقای چیت ساز معاونت مالی اقتصادی گروه، جناب آقای عدالت نژاد ریاست محترم هیئت مدیره و جناب آقای مهندس بکایی مدیرعامل محترم هلدینگ ساختمانی انتخاب، امروز در محل شرکت برگزار شد.