پانزدهمین جلسه بررسی و پیگیری پیشرفت پروژه تجهیز و توسعه فروشگاه ها و نمایندگی های اسنوا با حضور مدیران هلدینگ ساختمانی و ناظران استان در تاریخ 13 دیماه 99 در محل شرکت برگزار شد.