جلسه فاز صفر تاسیسات برق و مکانیک پروژه باغ برج ناژوان با حضور ریاست هیات مدیره و مدیر عامل محترم همراه با چالش و گفتگو در دفتر شرکت برگزار شد.