ویژه‌برنامه یلدا 1402 شرکت ساختمان انتخاب

روز چهارشنبه 29 آذر ویژه‌برنامه یلدا شرکت ساختمان انتخاب با حضور جناب آقای عدالت‌نژاد ریاست محترم هیئت مدیره، جناب آقای مهندس بکایی مدیرعامل محترم و تعداد زیادی از کارمندان محترم شرکت و پرو‌ژه‌ها در محل باشگاه بولینگ پردیس و کافه کاراکو برگزار شد.
ابتدا همکاران محترم در باشگاه بولینگ پردیس به ورزشهای بولینگ، ایرهاکی و فوتبال دستی پرداختند. سپس برای صرف عصرانه و ساعتی گفتگو در کافه کاراکو گرد هم آمدند و اوقات خوشی را سپری کردند.
در پایان نیز از آقایان مهندس یاوری و مهندس زمانی که نقش ویژه‌ای در به پایان رساندن پروژه‌های هتل انتخاب مشهد و مجمر داشتند، تشکر و قدردانی شد و هدایایی به رسم یادبود به ایشان اهدا گردید.