جشن ولادت حضرت علی (ع) با حضور جناب آقای حاج عباس دیانی

میان طوفان، پدر همچون سرپناهی امن فرزندانش را پناه می‌شود. در تاریکی‌ها به سان فانوسی روشن، راه را به فرزندانش نشان می‌دهد. قدردانی از تمام زحمات یک پدر هرگز میسر نیست مگر با پیشرفت در مسیر زندگی.

خانواده بزرگ انتخاب به لطف جناب آقای حاج عباس دیانی، پدر معنوی گروه، مسیری دور و دراز را طی کرده و به خانواده‌ای گسست ناپذیر تبدیل شده است.

روز چهارشنبه 4 بهمن ماه، ولادت با سعادت حضرت علی (ع) بهانه خوبی بود تا پرسنل شرکت ساختمان انتخاب در جشن ولادت دور هم جمع شوند و مراتب تشکر و قدردانی خود را از زحمات پدر معنوی خانواده بزرگ انتخاب ابراز دارند.
حضور ایشان در این جشن، مایه دلگرمی و سرافرازی اعضای شرکت ساختمان انتخاب بود.

تقدیر و تشکر از پرسنل شرکت ساختمان انتخاب نیز به عمل آمد و هدیه‌ای به ایشان تقدیم شد.
روابط عمومی شرکت ساختمان انتخاب همچنین از اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران شرکت ساختمان انتخاب که با حضور خود گرمابخش این جشن بودند، تشکر می‌کند.

به امید روزهای درخشان‌تر برای خانواده بزرگ انتخاب
روابط عمومی شرکت ساختمان انتخاب