جلسات جناب آقای مهندس عدالت‌نژاد با مدیران شهری استان اصفهان

هفته اول بهمن ماه جناب آقای مهندس عدالت‌نژاد ریاست محترم هیئت مدیره شرکت ساختمان انتخاب جلساتی با مدیران شهری استان اصفهان داشتند. این جلسات در محل شرکت ساختمان انتخاب با حضور جناب آقای مهندس کلاهدوزان شهردار محترم منطقه ۳، جناب آقای مهندس بقایی معاون محترم شهردار اصفهان و جناب آقای مهندس ابوطالبی مدیر کل محترم نظارت بر تخلفات شهری شهرداری اصفهان برگزار شد. زمینه‌های کاری مشترک شرکت ساختمان انتخاب با شهرداری منطقه ۳، پروژه‌های مهم شرکت و پروژه‌های احتمالی مشترک آینده در این جلسات مورد بررسی قرار گرفتند.