جلسه هیئت مدیره شرکت ساختمان انتخاب
روز دوشنبه 11 تیر، جلسه هیئت مدیره شرکت ساختمان انتخاب با حضور جناب آقای چیت‌ساز معاونت مالی اقتصادی گروه انتخاب، جناب آقای مهندس عدالت‌نژاد ریاست محترم هیئت مدیره شرکت ساختمان انتخاب و جناب آقای مهندس بکایی مدیرعامل محترم شرکت ساختمان انتخاب و جناب آقای مهندس جزایری برگزار شد.
در این جلسه روند پیشرفت پروژه‌های جدید، مسائل مالی و اقتصادی و فرآیند اخذ مجوزات برای برخی از پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.