طراحی و ساخت مجتمع مسکونی ستارگان رامسر

مجری: شرکت بین‌المللی توسعه و سرمایه‌گذاری ساختمان انتخاب

مالک: شرکت بین‌المللی توسعه و سرمایه‌گذاری ساختمان انتخاب

کاربری: مسکونی

سطح زیربنا: 41040 مترمربع

تعداد طبقات: 18 طبقه

تعداد واحد: 120 واحد

چهار طبقه پارکینگ: جمع مفید ۹۷۰۵ مترمربع

موقعیت: رامسر، شهر شیرود

پیشرفت پروژه (1%)