جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور مدیران هلدینگ ساختمان و گردشگری انتخاب

بازدید مدیران هلدینگ ساختمانی انتخاب از پروژه هتل مشهدمقدس

جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور مدیران هلدینگ ساختمان و گردشگری انتخاب

بازدید مدیران هلدینگ ساختمانی انتخاب از پروژه هتل مشهدمقدس

جناب آقای عدالت نژاد دبیر ستاد برگزاری دعای ابوحمزه اصفهان: دعای ابوحمزه ثمالی طی ماه مبارک رمضان در قالب طرح «یادگار معنوی» از شبکه اصفهان پخش خواهد شد.

جلسه هیئت مدیره شرکت چوب نگار آرمان انتخاب