تقدیر از تلاش های یکساله پرسنل به مناسبت اعیاد شعبانیه و آغاز سال جدید

جلسه در خصوص بررسی وضعیت پروژه تجهیز فروشگاه های اسنوا