جلسه شورای معاونین با موضوع بررسی پیشرفت پروژه ساختمانی کوثر و ولایت با حضور جناب آقای مهندس بکایی، مدیر عامل محترم و معاونین شرکت و همچنین مشاورین پروژه امروز در محل شرکت برگزار گردید.