جلسه با موضوع بررسی روند پیشرفت ساخت پروژه ساختمانی هتل مشهد مقدس امروز 13 مرداد 1400 در محل شرکت برگزار شد.