امروز جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور جناب آقای چیت ساز معاونت مالی اقتصادی گروه، جناب آقای عدالت نژاد ریاست محترم هیئت مدیره و جناب آقای مهندس بکایی مدیرعامل محترم هلدینگ ساختمانی انتخاب، در محل شرکت برگزار و پس از آن، جلسه هیئت مدیره با موضوع بررسی مسائل مرتبط با پروژه پتروشیمی دالاهو با حضور جناب آقای مهندس فروهان معاون محترم اجرایی شرکت ساختمانی انتخاب به صورت ویدئو کنفرانس با هیئت مدیره پتروشیمی دالاهو برگزار شد.