طرح سرمایه‌گذاری متری ویژه پرسنل گروه انتخاب آغاز شد.

در این طرح سرمایه‌گذاری، تمامی اعضای خانواده بزرگ گروه انتخاب می‌توانند با خرید حداقل یک متر مربع از پروژه

 بزرگ مجتمع مسکونی انتخاب، در یک سرمایه‌گذاری ارزشمند مشارکت داشته باشند.

این پروژه که در شهر مشهد ساخته خواهد شد، یک مجتمع مسکونی با خدمات هتلینگ خواهد بود.

نحوه سرمایه‌گذاری هم به صورتی متری بوده تا افراد بیشتری بتوانند از منافع آن استفاده نمایند. این طرح به صورت محدود و تا پایان مهرماه می‌باشد.

پرسنل محترم گروه انتخاب برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن 284229-021 تماس بگیرند و برای ثبت‌نام در این طرح نیز می‌توانید به سایت مترینو metryno.ir مراجعه نمایید.